Personlig Assistans Malmö

Personlig service, trygghet och ansvar

Om oss

VÄLKOMMEN TILL OSS I MALMÖ

Vår grundidé är att hjälpa och underlätta för andra människor - något som vi har arbetat med sedan företaget grundades 2013. Innan dess arbetade många av våra anställda inom vården och vi har många års gemensam erfarenhet av att hjälpa andra människor i vardagen.

Vår verksamhet startade då Lagen om valfrihetssystem, LOV, gjorde det möjligt för brukaren att välja leverantör av tjänster inom service, vård och omsorg. Redan från starten formulerade vi vårt grundtes att vi alltid ska försöka att erbjuda bättre vård, bättre omsorg och varm och mänsklig service.

Under senare år har vi arbetat med att bredda vårt verksamhetsområde till att även innefatta utbildning, hemtjänst och ledsaging - allt för att kunna erbjuda de som vänder sig till oss ett så brett spektra av servicetjänster som möjligt.

Centralt för alla våra tjänster är att kundens behov alltid står i fokus.

Vi bygger vår verksamhet på en stark värdegrund!