Personlig Assistans Malmö

Personlig service, trygghet och ansvar

Tjänster

VI STÅR TILL DITT FÖRFOGANDE

Alla är välkomna och alla behandlas på samma sätt, efter samma lagar och regler. Vår målsättning är att hela tiden värna om den enskilde och hans eller hennes behov och önskemål. En av LSS-lagstiftningens främsta mål är att ge den enskilde rätten att bestämma över sitt eget liv.

Detta har vi en mycket ödmjuk inställning till och absolut ingenting görs utan att först vidtala den enskilde individen.

I assistansersättningen finns ett schablon-belopp beviljat/timma som är framräknat för att täcka kostnader som:

  • Lönekostnader för assistenter med sociala avgifter, semesterlön m.m.
  • Administrationskostnader såsom kontorspersonal, lokalkostander, driftkostnader, revision, arbetskläder och skyddsutrustning
  • Utbildningskostnader för handledning
  • Assistanskostnader som t ex resor, aktiviteter m m.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

 

Den personliga assistansen utformas enligt dina önskemål!